Sbírka příkladů knihovních žádostí a usnesení : S povšechnými předpisy knihovního práva o veřejných knihách a jich vedení.

Bohuslav, Josef Václav; Hartmann, Antonín; ed. Hartmann, Antonín
Šesté, opravené vydání. Nákladem vlastním [J.V. Bohuslav], . 2 listy, [1], III, 724, XXVI s.; 1 sv. (různé str.)