Sbírka příkladů knihovních žádostí a usnesení : S povšechnými předpisy knihovního práva o veřejných knihách a jejich vedení.

ed. Bohuslav, Josef Václav; ed. Hartmann, Antonín
7. dopl. vyd. tiskem Státní tiskárny v Praze, 1928. 483 s.