Sbírka příkladů a úloh ze základů elektrotechniky : učební text pro střední průmyslové školy, všechny studijní obory a zaměření skupiny 26 Elektrotechnika a pro studijní obory 37-41-6 Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě.

Blahovec, Antonín; Staňková, Věra
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 199 s.