Sbírka předpisů platných v království Českém o klidu nedělním při živnostech : dle stavu ze dne 1. července 1909.

C.k. místodržitelství, 1909. 142 s.