Privilegia královských měst venkovských v království Českém z let 1420-1526.

ed. Čelakovský, Jaromír; ed. Friedrich, Gustav
Tiskem Národní správy fy Dr. Eduard Grégr a syn, . xxiv, 1346 s.
Edice: Sbírka pramenů práva městského království Českého ; Díl 3