Sbírka pramenů práva městského království českého. Díl I, Privilegia měst pražských.

ed. Čelakovský, Jaromír
Knihtiskárna Dra. Edv. Grégra, 1886. clxvi, 811 s.