Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí.

Damohorský, Milan
2., aktualiz. vyd. Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 227 s.