Sbírka praktických příkladů k služebnímu řádu : vojenské kárné právo a řízení před kárným výborem. I. a II. díl.

Kozák, Rudolf
[nákl.vl.], 1926. 430 s.
Edice: Služební pomůcky branné moci