Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezku.

ed. Sedláček, August
J. Otto, . 162 s.; 160 s.