Sbírka otázek a odpovědí ke zkouškám řidičským, zpracovaných podle nového zákona o jízdě motorovými vozidly č. 81 Sb. z. a n. z r. 1935.

Karel Mareš, 1935. 31 s.