Sbírka odpovědí pro zkoušence při závěrečných učňovských zkouškách v krejčovském řemesle.

Wagenknecht, Josef; ed. Majer, Antonín
Vydání I. Břetislav Vašata, 1948. 163-[I] s.