Sbírka občanských příruček. Čís. 4. [Roč.] 1919/20.

L. Kohout, 1920. 64 s.