Sbírka normalií Zemského úřadu v Praze za rok 1934.

nákladem vlastním, 1935. 199 s.