Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových, platných v republice Československé.

Tománek, František; ed. Tománek, František
Státní tiskárna, . 327 s.