Sbírka nálezů nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních. Ročník X, Nálezy z roku 1928 [7006-7662].

Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1929. CXXXV - [I] - 1344 s.