Sbírka nábožných katolických písní pro osadu Polickou.

ed. Hausmann, Antonín
Bedřich Tázler, 1857. [16] s.