Sbírka modliteb ranních, večerních, k sv. přijímání, s hodinkami k bl. P. Marii a jinými pobožnostmi pro řeholní sestry III. řádu sv. otce Františka Seraf.

3. vyd. Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1935. 576 s.