Sbírka listin archivu města Olomouce 1261-1793 : inventář.

Spáčil, Vladimír
Státní okresní archiv, 1998. 492 s.