Sbírka krátkých řečí duchovních na všecky neděle a svátky roku církevního.

Dlask, Antonín Ladislav
Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman), 1878. 4 sv