Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního.

Vokoun, Rudolf
2., aktualiz. vyd. ASPI, 2008. 303 s.