Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního.

Gřivna, Tomáš
5. vydání. Wolters Kluwer, 2017. 359 stran