Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního.

Gřivna, Tomáš
4., aktualizované a doplněné vydání. Wolters Kluwer, 2016. 359 stran