Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního.

Gřivna, Tomáš
3., aktualiz. vyd. Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 328 s.