Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách.

Kubeš, Konrád Maria
Velehrad, 1940.