Sbírka homiletických příkladů. 1(1).

Kubeš, Konrád Maria
1940.