Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých : kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I.

Černohouz, Jan Nep
Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1895. 574 s.