Sbírka fyzikálních vzorců a pouček : určeno studentům a technikům.

Košťál, Karel
2., přeprac. a dopln. vyd. SNTL, 1962. 503, [1] s.
Edice: Řada polytechnické lit