Sbírka diktátů pro vyšší stupeň škol obecných a školy měšťanské.

Kurz, Vilém
III. opravené vydání. Jan Novák, 1932. 66 s.