Sbírka dekretů presidenta republiky : Souhrn všech dekretů, jež byly vydány.

Zemský výkonný výbor čs. strany národně socialistické, . 237 s.