Sbierka slovenských mužských sborov. III. sošit.

Ruppeldt, Miloš
Nákladom vlastným, 1927. 30 s., 1 list