Sazby pojistného pro pojištění motorových vozidel.

Svaz českých pojišťoven], 1939. 54 s.