Sázava : Národní kult. památka.

Kohoutek, Jiří
Středisko st. památkové péče a ochrany přírody Středočes. kraje, 1964. [11] s.