Satanáš.

Strati, Saverio
1. vyd. Pravda, 1986. 208 s.
Edice: Členská knižnica Pravda