Sasové v Praze : román ze století XVII.

Svátek, Josef
3. vyd. F. Topič, 1926. 651 s.
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů / Josef Svátek