Šaronovo předmostí.

Dan, Uri
Naše vojsko, 2009. 316 s., [16] s. obr. příl