Šarlatový mor : Kosti Kahekiliovy ; Když se Alice zpovídala.

London, Jack; Koschin, Karel
B. Kočí, 1924. 127 s.
Edice: Laciné vydání spisů / Jack London ; 47