Šarlatový mor.

London, Jack
Ústřední tiskové družstvo socialistické strany československého lidu pracujícího, 1921. 139, [1] s.