Sára Saudková : podoba lásky : [Staroměstská radnice v Praze, 2. dubna - 13. května 2007, Křížová chodba a Rytířský sál.

Saudková, Sára
3. vyd. v českém jazyce. Saudek.com, . 223 s.; 95 s.