Sára Saudková.

Saudková, Sára
2., rozš. vyd. v českém jazyce. BB art, 2003. 223 s.