Santiniho stavby ve Žďáru nad Sázavou.

Petrů, Jaroslav
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1967. 1 nestránkovaný sv