Samuel Ormis : život a dielo.

Srogoň, Tomáš
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, . 158 s., obr. příl
Edice: Knižnica priateľov pedagogickej literatúry