Samovolná germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny kazí její lahodnou srozumitelnost, čistotu, sílu, ráznost, libozvučnost, a jakými opravami takové nesnázi snadno vyhověti lze.

ed. Kampelík, František Cyril
[František Cyrill Kampelík], 1864. 146 s.