Samova Chalupkova báseň Mor ho! : štúdia s faksimile a fotokópiou.

Brtáň, Rudo
Tranoscius, 1942. 58 s. 9 s. fot. příl., 12 s. příl
Edice: Z našej stariny ; sv. 4