Samostatná činnosť žiakov : didaktický rozbor procesu a štruktúry reprodukcie a tvorivosti.

Pidkasistyj, P. I
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1973. 224 s.
Edice: Základné pedagogické a psychologické diela