Samolásky & soulásky.

Snětivý, Josef
Čas, 2011. 110 s.