Samaritská služba a první pomoc : hasičský kurs v otázkách a odpovědích.

Levit, Vít
3. opr. a dopl. vyd. Zemská hasičská jednota, 1947. 463 s.