Samaritská služba a první pomoc : Kurs v otázkách a odpovědích.

Levit, Vít
Zemská hasičská jednota v Čechách, 1939. 475 s.
Edice: Služební příručka ; [Čís.] I