Samaritánská služba a první pomoc : hasičský kurs v otázkách a odpovědích.

Levit, Vít
Třetí opravené a doplněné vydání. Zem. hasičská jednota, 1947. 463 s.