Sám za sebe.

Atxaga, Bernardo
Vyd. 1. Mladá fronta, 1997. 294 s.