Sám sobě psychologem.

Novák, Tomáš; Capponi, Věra
4., přeprac. vyd. Grada, 2014. 187 s.
Edice: Psychologie pro každého